De toenemende interactie tussen het dagelijkse leven en internettechnologie zorgt voor grote veranderingen binnen organisaties. Waar ICT vroeger vooral binnen het bedrijf processen ondersteunde, wordt het steeds belangrijker dat dit nu op groeiende schaal gebeurt buiten de organisatie: tussen het bedrijf en hun doelgroepen en tussen de ontvangers onderling. Het gebruik van Social Media maakt steeds meer structuren en verbanden zichtbaar en creƫert in toenemende mate nieuwe kaders en verbindingen.

Onze visie: verandering is de nieuwe status quo

Omdat steeds meer communicatie traceerbaar wordt, groeit de hoeveelheid content buitensporig. Dit kan uitmonden in een digitale chaos wanneer er verkeerde keuzes worden gemaakt met betrekking tot Content Management. Organisaties moeten keuzes maken over wat te doen met content, negeren kan niet meer. Het is daarom van belang om een visie en strategie te hebben over het Content Management in relatie tot de business. Het is de missie van Nessos om hierin te ondersteunen.