Nessos en Mavim

Nessos is partner van Mavim. Dit wil zeggen dat Nessos Mavim ook binnen uw organisatie (projectmatig) kan implementeren. Mavim levert uw organisatie oa.de volgende voordelen:

  • Uw processen en (informatie)huishouding zijn beschreven en beschikbaar in Mavim (AO/IC).
  • Mavim ondersteunt bij het doorvoeren van proceswijzigingen en verandertrajecten.
  • Mavim ondersteunt bij het continue verbeteren van uw organisatie (Plan Do Check ACT).

“Wij kunnen Mavim ook binnen uw organisatie (projectmatig) implementeren”

andrespruitenburg

Nessos ondersteunt uw organisatie bij het implementeren van Mavim door:

  • Uw organisatie te helpen met de governance procesmanagement.
  • Het vastleggen en beheren van processen en informatie in Mavim.
  • Wet – en regelgeving vast te leggen en te implementeren binnen uw organisatie.
  • Mavim Rules uit te nutten zodat processen, informatie en applicaties in samenhang gepresenteerd worden.

“ Nessos ondersteunt uw organisatie met het implementeren en beheren van Mavim oplossingen”.

Procesbeschrijvingen in Mavim

Nessos beschrijft processen in software van Mavim. Mavim is software voor het beheersen, verbinden, delen en verbeteren van de gehele informatiehuishouding van een organisatie. Informatie uit diverse disciplines wordt met Rules samenhangend en op geavanceerde wijze gevisualiseerd en gerapporteerd.

De informatie kan betrekking hebben op processen, documenten, protocollen, functies en werkinstructies; op beleid, wetgeving, risico’s en beheersmaatregelen; en op applicaties, systemen en onderhoudscontracten.

Rules biedt daarmee ondersteuning op de vakgebieden Business & IT, Proces- en Kwaliteitsmanagement, en Governance, Risk Management en compliance (GRC).

Meer informatie

Wilt uw organisatie processen in kaart brengen voor verbetertrajecten of voor het voldoen aan wet- en regelgeving? Mavim consultants van Nessos helpen u er graag mee verder.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via T: 0318 – 49 53 71 of E: info@nessos.nl