Het beheren en managen van content in de cloud draagt bij aan mobiele ontsluiting van informatie en het nieuwe werken. Het werken met content in de cloud vergt echter goede beveiligingsmaatregelen, geborgde autorisaties en een andere ICT beheeromgeving.

“Welke DMS-applicaties en gegevens kan ik (voortaan) vanuit de cloud betrekken?”

andrespruitenburg

Nessos heeft kennis van de belangrijkste (ECM)-cloud diensten en leveranciers. Om werken in the cloud goed in te richten dient er met verschillende factoren rekening te worden gehouden. Risicoanalyses en mitigerende maatregelen zijn belangrijk om te voorkomen dat bedrijfscontent ‘gehackt’ wordt.

Speciale maatregelen zijn belangrijk om hacks te voorkomen.

Nessos kan ondersteuning bieden bij het inregelen van contentautorisaties bij het werken in de cloud. Hierdoor kan bijvoorbeeld gezamenlijk (collaboratie) en tegelijkertijd gewerkt worden aan dossiers, documenten en cases binnen bedrijfsprocessen. Verder adviseert Nessos in het opstellen van businesscases, in het selectieproces en de implementatie van cloud oplossingen.

Nessos is een onafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is in het digitaliseren van processen.

Nessos adviseert bij het oplossen van document – en contentvraagstukken

  • Selecteren en implementeren van Cloudoplossingen
  • Optimaliseren van documentbeheer door middel van Cloud Computing
  • Begeleiden van de verandering naar ‘het nieuwe werken’

Neem vrijblijvend contact op

[ninja_forms id=1]