Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Specifiek hanteert Nessos de voorwaarden zoals beschreven in de module:”Algemeen” en in Module 9:”Advisering, consultancy en projectmanagement”