Adviseurs van Nessos zijn goed bekend met de functionele- en technische eigenschappen van de belangrijkste content management systemen.

“Gegeven mijn processen: welke standaard software kan het beste toegepast worden binnen mijn organisatie?

andrespruitenburg

Het selecteren van bedrijfssoftware op het gebied van CRM, ECM en ERP begint met het vaststellen van de visie en strategische doelstellingen van de organisatie. Hierna wordt een volwassenheidsscan uitgevoerd met betrekking tot het gebruik en het beheer van content op basis van onze Total Content Management® aanpak. Een ‘Fit-Gap’ analyse en advies of en in hoeverre nieuwe bedrijfssoftware noodzakelijk is om de doelstellingen te realiseren is de vervolgstap.

In hoeverre is nieuwe bedrijfssoftware noodzakelijk om doelstellingen te realiseren?

Adviseurs van Nessos zijn goed bekend met de functionele- en technische eigenschappen van de belangrijkste content management systemen. De eisen die organisaties stellen aan processen, softwarepakketten, systemen en ICT kunnen daarom effectief vertaald worden naar de juiste document of content managementoplossingen zoals scanning, documentenworkflow en digitaal archief. Hierdoor krijgt u maatwerk software in huis dat aansluit bij de organisatie en haar – doelstellingen.

Eenmaal tot een selectie gekomen kan Nessos de implementatie van de softwarepakketten samen met u als opdrachtgever en de productleverancier verzorgen.

Nessos is een onafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is in het digitaliseren van processen.

Nessos adviseert bij het oplossen van document- en contentmanagement vraagstukken

  • Opstellen van procesdoelstellingen
  • Inventariseren van eisen en wensen van software
  • Selecteren en implementeren van software

Neem vrijblijvend contact op

[ninja_forms id=1 title=false]