Consultants van Nessos adviseren en ondersteunen bij het verbeteren van processen in uw organisatie. Indien nodig digitaliseren wij papieren werkwijzen en archieven, maar meestal gaan we verder. We structureren uw informatiestromen, (her-) ontwerpen processen, maken digitaal samenwerken op documenten mogelijk. We vullen de voorwaarden in om in uw organisatie voor te bereiden op Het Nieuwe Werken (plaats, tijd en apparaat onafhankelijk werken). Uitgangspunt voor onze werkwijze is dat de veranderingen die digitaal werken met zich meebrengen goed worden geborgd binnen uw organisatie.

We hebben kennis van businessprocessen én van de markt van applicaties en toepassingen die digitaal werken mogelijk maken. Belangrijk te vermelden is dat wij onafhankelijk zijn van leveranciers en producten. We worden we vaak betrokken bij product- en leveranciersselecties. Daarbij stellen we gezamenlijk met betrokkenen uit de organisatie de eisen en wensen op. We weten wat er mogelijk is, wat u kunt verwachten en vooral wat u mag eisen van leveranciers van document management en content management-producten. Soms in het nodig dat we ons oog richten op de overige applicaties binnen de organisatie. Het succes van digitale processen hangt vaak niet af van één maar van meerdere applicaties in het applicatielandschap van uw organisatie. We adviseren en ondersteunen bij het complete spectrum van processtromen; van input-management, workflow-management, content-management tot aan outputmanagement.

Kortom, we slaan de brug tussen de bedrijfsprocessen en de ICT in organisaties en in ketens van organisaties. Alleen op die manier kunnen volgens ons procesoptimalisaties op een degelijke manier geborgd worden. Vaak worden we gevraagd om hetgeen we adviseren in de vorm van visie-documenten en vooronderzoeken ook daadwerkelijk te realiseren als projectleider. We zijn specialisten op dit terrein met aansprekende referenties. Digitaliseren van processen is ons vak waar we dagelijks met veel plezier onze opdrachtgevers mee verder helpen. Waarom niet een keer vrijblijvend kennis met ons maken?

zie klantcase Defensie Pijplijn Organisatie als voorbeeld wat Nessos doet.