Documentmanagementoplossingen van OpenText realiseren optimale bedrijfsprocessen. OpenText Documentmanagement technologieën zorgen voor een functioneel document management, records management, contractmanagement en engineering document management. Heeft uw organisatie vraagstukken betreffende OpenText-oplossingen zoals Contentserver (livelink) en Edocs, Nessos adviseert hierbij. Nessos kent de producten van OpenText, voorheen Livelink, en heeft ervaring met de verschillende oplossingen en modules van deze leverancier. Nessos lost vraagstukken op betreffende de OpenText implementaties in relatie tot de bedrijfsprocessen.

Op basis van onze ervaring en productonafhankelijke positie analyseert Nessos de toepassingen van OpenText producten zoals bijvoorbeeld OpenText Record Management. We adviseren en begeleiden bij het optimaliseren van de  OpenText oplossingen of bij het selecteren en implementeren hiervan. Dit om organisatiedoelstellingen te realiseren.

OpenText content management systeem beheren

OpenText biedt meerdere oplossingen en modules, ieder met eigen voordelen en functionaliteiten. ICT-oplossingen van OpenText zorgen voor gestroomlijnde digitale informatieprocessen. Ervaart uw organisatie vraagstukken met OpenText producten dan biedt Nessos een probleemoplossend advies:

  • OpenText producten implementeren
  • OpenText producten optimaliseren
  • OpenText combineren met een andere ICT-oplossing voor optimale functionaliteit
  • OpenText issues oplossen

Over Nessos

Nessos is een productonafhankelijke specialist wanneer het gaat om het optimaliseren en reorganiseren van informatiestromen.

Om uw organisatie modern, efficiënt en effectief te laten functioneren adviseren en begeleiden we bij de selectie en implementatie van softwarepakketten en oplossingen. Dit kunnen oplossingen zijn die u reeds in huis hebt of aanvullende IT-oplossingen die nog geselecteerd kunnen worden voor optimaal procesbeheer.

Over Nessos