Microsoft SharePoint, de naam zegt het al: publiceer inhoud naar SharePoint en deel deze inhoud gemakkelijk met mensen binnen en buiten organisaties. Beschikt uw organisatie al over Microsoft SharePoint, maar heeft de organisatie vragen over de toepassing van dit product? Nessos heeft kennis over het inzetten en toepassen van SharePoint. We onderzoeken de knelpunten of vraagstukken betreffende MS Sharepoint in relatie tot het bedrijfsproces waarvoor het wordt ingezet.

Op basis van onze kennis, ervaring en productonafhankelijke positie, analyseren we de inzet en businesstoepassing van SharePoint. Tevens adviseert en begeleidt  Nessos organisaties bij het realiseren van een functionele en efficiënte werkomgeving met Sharepoint.

Microsoft SharePoint: mogelijkheden en uitdagingen

U besteedt met SharePoint minder tijd aan het opzoeken van informatie. Het delen van kennis en informatie binnen en buiten de organisatie verloopt veilig, efficiënt en snel. Bestaan er vraagstukken op het gebied van Sharepoint binnen uw organisatie?  Nessos adviseert uw organisatie graag hierbij.

  • SharePoint implementeren
  • SharePoint optimaliseren in relatie tot uw bedrijfsproces
  • SharePoint combineren met andere ICT-oplossingen voor optimale doeltreffendheid van uw processen
  • SharePoint vraagstukken oplossen

Over Nessos

Nessos is een productonafhankelijke specialist wanneer het gaat om het optimaliseren en reorganiseren van informatiestromen.

Om uw organisatie modern, efficiënt en effectief te laten functioneren adviseren en begeleiden we bij de selectie en implementatie van softwarepakketten en oplossingen. Dit kunnen oplossingen zijn die u reeds in huis hebt of aanvullende IT-oplossingen die nog geselecteerd kunnen worden voor optimaal procesbeheer.

Over Nessos