Decos biedt verschillende Document Management oplossingen die zich richten op de volgende kennisgebieden: e-Government, online samenwerking en duurzame mobiliteit. Deze oplossingen borgen efficiënte en effectieve werkprocessen.

Decos producten

Decos biedt verschillende Document Management producten die in een keten kunnen worden geïmplementeerd. Join klantcontact, Join Zaak en Document en Minute zijn voorbeelden van Decos producten.

Heeft uw organisatie bovenstaande Decos producten in beheer en zijn daar vraagstukken over? Nessos adviseert over het uitnutten van de verschillende producten, het implementeren en het integreren met andere Document Management oplossingen. Nessos geeft een passend advies voor verschillende vraagstukken.

  • Uitnutten van Decos functionaliteiten
  • Optimaliseren van bedrijfsprocessen met Decos producten
  • Integreren van Decos producten met andere ICT oplossingen
  • Optimaliseren van de beheerinrichting

Over Nessos

Nessos is een productonafhankelijke specialist wanneer het gaat om het optimaliseren en reorganiseren van informatiestromen.

Om uw organisatie modern, efficiënt en effectief te laten functioneren adviseren en begeleiden we bij de selectie en implementatie van softwarepakketten en oplossingen. Dit kunnen oplossingen zijn die u reeds in huis hebt of aanvullende IT-oplossingen die nog geselecteerd kunnen worden voor optimaal procesbeheer.

Over Nessos