Single point of truth voor je BPM, leuker kan je het niet maken

Hoe mooi zou het zijn als je de procesbeschrijvingen aan de proces-eigenaren kunt koppelen én de gebruikte applicaties en deze procesblauwdruk realtime kunt delen met alle betrokkenen in de organisatie? Dan zou Business proces management opeens heel praktisch worden en zelfs misschien wel leuk om een bijdrage aan te leveren.

Hoe mooi zou het zijn als je de procesbeschrijvingen aan de proces-eigenaren kunt koppelen én de gebruikte applicaties en deze procesblauwdruk realtime kunt delen met alle betrokkenen in de organisatie? Dan zou Business proces management opeens heel praktisch worden en zelfs misschien wel leuk om een bijdrage aan te leveren.

Nessos kan deze droom werkelijkheid maken met behulp van Mavim. We kunnen een procesblauwdruk maken van de belangrijkste bedrijfsprocessen en deze via een portal publiceren in de organisatie. Vervolgens staat een wereld aan mogelijkheden open:

De procesblauwdruk kan gebruikt worden om te controleren en te rapporteren in hoeverre wordt voldaan aan wet en regelgeving. Maar ook verbeterinitiatieven kunnen in de blauwdruk worden gerelateerd aan de huidige situatie om de impact van de voorgestelde veranderingen inzichtelijk te maken.

Iedereen in de organisatie kan verbeterinitiatieven indienen via de reactie-buttons op de portal. Hierbij geeft de medewerker bijvoorbeeld aan voor welk proces het voorstel geldt en kunnen voorstellen worden ondersteund met documentatie.

Modeleren met Mavim brengt overzicht, rust en een altijd toegankelijke kennisbron.

“”

Voor elk ingediend verbetervoorstel ontvangt de procesverantwoordelijke automatisch een taak in het eigen dashboard. Deze taak maakt het mogelijk dat de procesverantwoordelijke het voorstel beoordeeld of aanvult. De beheerder van het portal kan dit proces volgen en bepalen of verdere actie gewenst is. Op die manier kan vanaf de werkvloer eenvoudig en continue input worden geleverd ter verbetering van de organisatie. Aanpassingen worden vervolgens weer voor iedereen zichtbaar.

Door een ‘singel point of truth’ te creëren en in een centraal procesmodel alle informatie over processen en applicaties bij elkaar te brengen ontstaat – bijna als vanzelf- een continue verbetercyclus. De interactieve blauwdruk stelt de organisatie in staat om kennis over processen te delen, processen te optimalieren en om deze in lijn te brengen met wet en regelgeving.

Op deze manier worden activiteiten die nu waarschijnlijk nog volstrekt los van elkaar staan (compliancy -checks, verbetervoorstellen, procesbeschrijvingen, applicatiearchitectuur) in onderling verband gebracht. Dit geeft niet alleen een ‘boost’ aan de kwaliteit van deze activiteiten, het maakt ze tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en …het wordt leuk om op deze manier samen te werken aan onderwerpen die niet van nature voor iedere medewerkers interessant gevonden worden.

Aangenaam, team Nessos

Over Nessos