Vanaf 2011 wordt het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie ingezet om een belangrijke verbetering in de informatievoorziening van de nationale politie door te voeren. Deze verbetering betreft zowel de continuïteit van de bestaande ICT-voorzieningen en -dienstverlening als het doorvoeren van noodzakelijke structurele vernieuwing.

Consultants van Nessos leverden een bijdrage aan het aanvalsprogramma van de Politie, onder meer op de gebieden applicatiearchitectuur en Enterprise Content Management.

De beoogde doelen:

  1. Meer gebruiksgemak en grotere bruikbaarheid van systemen
  2. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens
  3. Meer en betere informatie-uitwisseling binnen de politie en tussen politie en partners
  4. Meer flexibiliteit en toekomstvastheid van de informatievoorziening
  5. Lagere kosten van de informatievoorziening en ICT, vooral op het terrein van beheer

Het beoogde resultaat van het Aanvalsprogramma is ‘een bruikbare, gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening voor de politie’.

De ambitie van de nationale politie is om de ICT-ontwikkeling terug te brengen naar de business, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de operationele politieprocessen en de rol van ICT. Het doel is een organisatie die haar informatievoorziening effectiever ontwikkelt door een goede samenwerking tussen de business, de dienst informatiemanagement en de dienst ICT. De informatievoorziening van de politie wordt in staat gesteld dát te leveren waar de business (management én gebruikers) behoefte aan heeft. De besturing van het ontwikkel- en beheerportfolio zorgt er vervolgens voor dat de professie van de politie maximaal wordt ondersteund.

Bron: Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2013 – 2017 versie 1.0

Meer cases