Digitaliseren van processen met Mavim

 

Aangenaam, wij zijn Nessos.

Onze consultants adviseren en ondersteunen bij het verbeteren van processen in uw organisatie. Vaak optimaliseren en digitaliseren wij bedrijfsprocessen door bedrijfssoftware te implementeren, maar meestal gaan we verder. Dan structureren we informatiestromen, (her-) ontwerpen processen, maken digitaal samenwerken op documenten mogelijk.

Uw vraag paraat? Wij staan u graag te woord.

Ontwerpen of ondersteunen

Bij het ontwerpen en optimaliseren van de bedrijfsprocessen van onze opdrachtgevers gebruiken wij Mavim als ons gereedschap. Indien Mavim reeds beschikbaar is in de klant-organisatie dan kunnen we onze advisering uiteraard op basis van Mavim doen. Nessos consultants kunnen ook ondersteunen bij de inzet van Mavim en het actueel houden van de omgeving bij proceswijzigingen en verandertrajecten. 

“Door procesoptimalisatie op basis van Mavim kunt u met de meest recente en moderne tooling werken.”

 

Geïntegreerd model

Alles dat je in Mavim registreert is, bijna zonder dat je het als gebruiker merkt, onderdeel van een visueel model. Een visueel model dat als een digitale weergave van de werkelijkheid altijd eenvoudig aangepast en actueel gehouden kan worden.

Real time procesinformatie

Moderne portal-techniek zorgt ervoor dat het procesmodel – of onderdelen daarvan – altijd door alle medewerkers in de organisatie geraadpleegd kan worden. Dikke handboeken doornemenis daarmee absoluut niet meer van deze tijd. Het kost veel tijd, de handboeken zijn niet altijd vindbaar en al helemaal niet 24/7 wereldwijd raadpleegbaar. Op je scherm browse je eenvoudig naar de visuele weergave van een proces om er kennis van te nemen, het te controleren of te becommentariëren. Hierdoor fungeert het model niet alleen als een referentie, maar ook als een middel tot afstemming van de onderlinge samenwerking.

Het model is de documentatie

Bovendien is het nuttig als je bedrijfsprocessen digitaal als model zijn vastgelegd. Nuttig omdat dit niet direct ‘documentatie’ is die je vastgelegd.

Nessos is Mavim-partner

Business en ICT begrijpen elkaar weer door het inzicht dat wij geven in hun wederzijdse domein.

Wat betekent dat voor u?

Bedrijfsprocessen als digitaal model

Er kunnen amper redenen zijn om daar nog mee te wachten… én het betaald zich terug.

Ontdek de waarde van Mavim

Mavim 'as a service'

Processen worden gedigitaliseerd om efficiënter, klantvriendelijker en transparanter te kunnen werken.

Ontdek de waarde van Mavim

BPM als 'Single point of truth'

Hoe mooi zou het zijn als je de procesbeschrijvingen aan de proces-eigenaren kunt koppelen én de gebruikte applicaties en deze procesblauwdruk realtime kunt delen met alle betrokkenen in de organisatie?

Ontdek de waarde van Mavim

Nessos biedt uitkomst. Onafhankelijk advies op maat.

Bekijk onze Cases