Digitalisering binnen accountancy

Binnen accountancy is digitalisering een belangrijke trend. Zowel de interne- als de klantprocessen worden gedigitaliseerd. Digitalisering, automatisering en standaardisering resulteren in meer efficiency doordat er steeds minder administratieve handelingen benodigd zijn.
Voorbeelden hiervan zijn het geautomatiseerd opstellen van jaarrekeningen en het geautomatiseerd verwerken van facturen.

Veel handmatige werkzaamheden binnen accountancy worden geautomatiseerd waardoor de focus meer gelegd kan worden op advieswerkzaamheden. De accountancy kantoren transformeren zich meer en meer in advieskantoren waarbij niet alleen bedrijfseconomisch advies wordt gegeven. Steeds meer strategisch, organisatorisch en juridisch advies wordt verleend aan klanten waardoor accountancy zich ook op andere markten begeeft.

Veranderingen in de branche

Accountants profiteren van de aantrekkende economie in 2015 en voor de lange termijn is de verwachting gematigd positief. Door vergaande automatisering, digitalisering en standaardisering binnen de accountancybranche is de omzet per medewerker gestegen. Meer adviserend werken vergt ook aanpassingen in competenties. Adviserende accountants dienen namelijk meer klantgericht te adviseren en commerciële vaardigheden te ontwikkelen.

Klantgericht werken vergt daarnaast ook aanpassingen in de ICT systemen omdat veranderingen en gebeurtenissen in het leven van de klant vaak een ‘trigger’ zijn voor een (commercieel) update adviesgesprek. Deze veranderingen en of gebeurtenissen (bijv geboorte van een kind, trouwen, kopen van een huis, overlijden etc) kunnen goed gemanaged worden door CRM systemen (Customer Relationship Management).
CRM systemen binnen accountancy kunnen geautomatiseerd klantontwikkelingen registreren ,bijhouden en klantprocessen starten waarbij geselecteerde kantoormedewerkers activiteiten dienen uit te voeren. De status van deze klantprocessen zijn door ‘track en trace’ goed te volgen en urenverantwoording en declaraties kunnen geautomatiseerd worden meegegeven aan een desbetreffende proces.

Blijvend vernieuwen

Vanwege concurrentie en prijsdruk op met name audit en samenstelpraktijk is onderscheidend vermogen op het gebied van advies essentieel. Bij het geven van advies is er concurrentie van de traditionele consultancymarkt. Om niet achterop te raken bij concurrenten zijn blijvende innovaties op het gebied van ICT-systemen en software tevens benodigd. Innovaties volgen elkaar snel op en daarbij is er een breed scala aan systemen en software.
Een grote kans binnen deze branche is te vinden in het optimaliseren van de samenwerking met de klant en ketenpartners (bijv juridische dienstverleners).

Over Nessos
Nessos heeft als onafhankelijk adviesbureau jarenlange ervaring in het digitaliseren van accountancyprocessen. Hierbij worden vaak ondersteunend documentmanagementsystemen geïmplementeerd. “We hebben kennis van de geïntegreerde aanpak van functionele, technische én organisatorische aspecten voor het optimaliseren van processen en file- en documentverwerking”. Daarnaast beschikt Nessos over kennis van de vele digitaliseringsproducten en hun leveranciers op de Nederlandse markt.