Nessos is partner van Mavim

Nessos gebruikt bij het maken van procesanalyses en procesoptimalisaties gebruik van Mavim. Met deze tool wordt het mogelijk om snel inzicht te creëren in de opbouw en samenhang van processen en de onderliggende applicaties.  Zo wordt op een visuele manier (geen dikke proceshandboeken meer!) snel duidelijk waar optimalisaties of kostenbesparingen mogelijk zijn. De modellen en gegevens blijven daarna voor de opdrachtgever en betrokken beschikbaar voor eventueel latere verdieping en detaillering. Maar ook bij toekomstige veranderingen, kan worden verder gewerkt met het model bijvoorbeeld door middel van impactanalyses. Op basis van Mavim leveren wij o.a.

  • inzicht en optimalisatie van het applicatielandschap en het ICT-beheer
  • ‘werken onder ICT-architechitectuur – of de initiatie daarvan
  • Aangrijpingspunten voor kostenbesparingen in processen of applicatielandschap
  • Begrip en inzicht tussen ‘business’ en ‘ICT’ op basis van een gedeeld inzicht in het bedrijfsmodel (bedrijfsprocessen én applicaties)
  • Ondersteuning van complexe en strategische veranderingsprocessen, zoals bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) overgang naar de cloud

“Business en ICT begrijpen elkaar weer door het inzicht dat wij geven in hun wederzijdse domein. Op basis van een gezamenlijke uitgangspunt wordt heel veel meer mogelijk…. ”

andrespruitenburg

Behoefte aan actuele procesflows?  Inzicht krijgen in nut en noodzaak van al die applicaties? ICT en proceseigenaren weer samen laten werken? Nessos kan het professioneel realiseren.

Mavim

Nessos consultants gebruiken bij het realiseren van deze diensten Mavim. Dit is een toolkit voor het beheersen, verbinden, delen en verbeteren van de informatiehuishouding van een organisatie. Diverse disciplines worden op basis van een inzichtelijk en visueel samenhangend model tot meer en betere samenwerking gebracht. Daarbij zijn naast processen, ook documenten, protocollen, functies, werkinstructies, beleid, wet- en regelgeving, risicobeheer, applicaties, systemen en contracten in scope.

Nessos is inhoudelijk bekend op de vakgebieden Business & IT, Proces- en Kwaliteitsmanagement, ICT-Governance, Risk Management en Compliance (AVG).

Meer informatie

Wilt uw organisatie processen in kaart brengen voor verbetertrajecten of voor het voldoen aan wet- en regelgeving? Mavim consultants van Nessos helpen u er graag mee verder.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via T: 0318 – 49 53 71 of E: info@nessos.nl

[ninja_form id=”1″]