In haar aanpak inventariseert Nessos eerst de visie en (strategische) organisatie doelstellingen alvorens de bedrijfsprocessen te analyseren. In samenwerking met proceseigenaren worden vervolgens de bedrijfsprocessen geoptimaliseerd.

“Welke optimalisaties of verbeteringen kan ik binnen mijn processen doorvoeren?”

andrespruitenburg

 

Processen zijn een samenspel tussen mensen, informatie, software en systemen. Nessos geeft daarom een integraal advies met betrekking tot de procesactoren. Specifiek richt Nessos zich op de procesoptimalisatie waarbinnen het gebruik van content een belangrijke rol speelt. Een voorbeeld hiervan is de procesverbetering binnen (digitaal) contentgedreven backoffices of het implementeren van een digitaal archief voor ‘het nieuwe werken’.

Medewerkers meekrijgen in de nieuwe manier van werken is minstens zo belangrijk als de procesoptimalisatie zelf.

Procesverbeteringen worden vaak gerealiseerd door middel van het implementeren van bedrijfssoftware. Nessos adviseert in het selecteren en implementeren van verschillende soorten software en specifiek in bedrijfssoftware op het gebied van ECM, ERP, CRM en EIM.

Bij procesverbeteringen houdt Nessos rekening met de ‘verandering’ die hiermee verbonden is. Medewerkers meekrijgen in de nieuwe manier van werken, het trainen en opleiden en het borgen van een goede beheerorganisatie zijn minstens zo belangrijk als de procesoptimalisaties zelf. Adviseurs binnen Nessos hebben bedrijfsbrede kennis en – werkervaring om procesoptimalisaties efficiënt en effectief te implementeren.

Nessos adviseert in procesoptimalisatie

Nessos is een onafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is in het digitaliseren van processen.

  • Optimaliseren van bedrijfsprocessen aligned met organisatiedoelstellingen
  • Realiseren van businesscases voor procesoptimalisaties
  • Begeleiden van verandertrajecten

Neem vrijblijvend contact op

[ninja_forms id=1]